O platformie

Idea platformy

Platforma Edukacyjna Safety Project powstała z pomysłu ekspertów z zakresu bezpieczeństwa, we wsparciu merytorycznym prof. Kuby Jałoszyńskiego, by uruchomić nowoczesną i dostosowaną do wymagań współczesnego odbiorcy przestrzeń zdobywania wiedzy na temat bezpieczeństwa i reagowania na zamachy.

Do opracowania poszczególnych kursów zaprosiliśmy autorytety w dziedzinie bezpieczeństwa, dzięki czemu odbiorcy znajdą na platformie profesjonalne i merytoryczne szkolenia dopasowane do ich potrzeb.

Platforma Edukacyjna Safety Project wyznacza trendy w budowaniu świadomości społecznej w obszarze bezpieczeństwa. Szczególnie w panującej sytuacji jest nieocenionym narzędziem edukacyjnym dla instytucji i osób prywatnych.

Stale rozbudowujemy wachlarz naszych szkoleń. Pozostajemy otwarci na zapytania naszych klientów, dla których jesteśmy w stanie zaprojektować kursy dostosowane do ich potrzeb.  Poza gotowymi kursami oferujemy także usługi z zakresu przygotowania materiałów szkoleniowych dla wewnętrznych platform korporacyjnych.

Firma Safety Project jest wpisana do Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod numerem ewidencyjnym 2.02/00014/2022.

O PLATFORMIE

Co Nas wyróżnia?

Profesjonalizm

Nasze projekty są realizowane przez doświadczonych oraz sprawdzonych ekspertów

f

Elastyczność

Nasze rozwiązania dostosowujemy do Państwa oczekiwań

Gwarancja jakości

Możesz sprawdzić nasze kursy przechodząc moduł próbny

h

Certyfikacja osiągnięć

Nasze certyfikaty są wydawane przez uznawane autorytety naukowe i eksperckie

Wsparcie techniczne

Zapewniamy stałą pomoc techniczną realizowaną przez opiekuna platformy

Satysfakcja

Dążymy do zapewnienia najwyższej jakości naszym projektom, badając poziom satysfakcji i reagując na bieżąco na wszelkie Państwa rekomendacje

Nasz zespół

wsparcie naukowe projektów

Prof. dr hab. Kuba Jałoszyński

Profesor nauk społecznych (2012 rok), twórca koncepcji utworzenia centralnego pododdziału antyterrorystycznego Policji, pełnomocnik Komendanta Głównego Policji do jego utworzenia (2002 rok), doradca Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji ds. terroryzmu, sekretarz Międzyresortowego Zespołu ds. Zagrożeń Terrorystycznych, kierownik Stałej Grupy Eksperckiej przy tym Zespole (2006/2007), nauczyciel akademicki (profesor zwyczajny) w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie. Od ponad 30 lat zajmuje się problematyką związaną z walką i przeciwdziałaniem zagrożeniom terrorystycznym. Przez 23 lata służył w warszawskim pododdziale antyterrorystycznym, w tym przez 9 lat jako jego dowódca.

ekspert w obszarze antyterroryzmu oraz bezpieczeństwa obiektów użyteczności publicznej

mjr rez. dr inż. Jarosław Stelmach

Właściciel firmy doradczo-szkoleniowej Safety Project oraz pomysłodawca i organizator międzynarodowego kongresu bezpieczeństwa antyterrorystycznego SAFE PLACE. Dziekan Dolnośląskiego Wydziału Bezpieczeństwa i Nauk Społeczno-Prawnych w WSBPiI Apeiron w Krakowie, wykładowca Uniwersytetu Wrocławskiego oraz programu ERASMUS. Absolwent Wyższej Szkoły Oficerskiej imienia generała Tadeusza Kościuszki oraz Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego. Stopień naukowy doktora nauk o bezpieczeństwie uzyskał w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie, broniąc z wyróżnieniem rozprawę doktorską na temat ograniczania skutków zamachów terrorystycznych w budynkach użyteczności publicznej. Zdobył doświadczenie zawodowe w jednostkach wojsk aeromobilnych oraz terenowych i specjalnych Żandarmerii Wojskowej. Ukończył szereg kursów i szkoleń, w tym kurs specjalistyczny dla oficerów policji sił powietrznych w USA oraz kurs dla dowódców operacji policyjnych i negocjatorów policyjnych. Wykonywał zadania negocjatora w Żandarmerii Wojskowej oraz kierował działaniami prewencyjnymi podczas zabezpieczeń uroczystości i przedsięwzięć wojskowych. Zainteresowania badawcze koncentruje wokół problematyki antyterroryzmu, negocjacji policyjnych, prawnych oraz instytucjonalnych wymiarów bezpieczeństwa narodowego. Autor szeregu monografii i artykułów naukowych z tego obszaru. Posiada aktualne wpisy na listy kwalifikowanych pracowników ochrony oraz zabezpieczenia technicznego. Ekspert zewnętrzny w grupie zadaniowej MSWiA w zakresie bezpieczeństwa AT IK w latach 2017–2018. Rzeczoznawca Polskiej Izby Ochrony. Ekspert w Radzie Interesariuszy na Wydziale Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego.

EKSPERT DS. RATOWNICTWA I TAKTYKI OCHRONY

Marek Pilewski

Przez 21 lat był funkcjonariuszem Biura Ochrony Rządu. Przez 13 lat służył w oddziale rozpoznania pirotechnicznego, radiologicznego i bio-chemicznego; przez 8 lat w oddziale szkolenia w zespole szkoleń specjalnych BOR, w tym 6 lat jako ekspert ochrony placówek dyplomatycznych oraz osób ochranianych w krajach takich jak: Irak, Afganistan, Libia, Syria, Iran i Pakistan. Posiada następujące uprawnienia: Instruktor Samodzielnych Działań Pirotechnicznych; instruktor strzelania sportowego i bojowego; instruktor wspinaczki skałkowej, speleologii i ratownictwa z powietrza; instruktor survivalu; ratownik pola walki. Obecnie prowadzi aktywną działalność w sektorze ochrony osobistej TEAM LIDER. Jest współautorem programu szkolenia dla administracji publicznej z ramienia Collegium Civitas z inicjatywy Centrum Prewencji Terrorystycznej ABW. Jest organizatorem i głównym prowadzącym szkoleń z zakresu ratownictwa taktycznego, strzelania bojowego oraz taktyki ochrony VIP w różnych środowiskach (służby mundurowe, grupy proobronne, cywilne).

Ekspert ds. antykorupcji

dr hab. Jacek Bil

Dr hab. nauk o bezpieczeństwie, profesor WAT, Wydziału Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarzadzania Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie. Właściciel firmy JB Safety&Consulting Jacek Bil – prowadzącej m. in. szkolenia antykorupcyjne z zakresu przeciwdziałania i eliminowania zjawisk korupcyjnych w organizacjach publicznych oraz w przedsiębiorstwach o kapitale prywatnym. Firma zajmuje się także prowadzeniem doradztwa antykorupcyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem budowania systemu antykorupcyjnego w przedsiębiorstwach oraz prowadzi dochodzenia w sprawach o korupcję w oparciu o uprawnienia wynikające z art. 2 ustawy z dnia 6 lipca 2001r. o usługach detektywistycznych. Laureat I nagrody Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego na najlepszą pracę o korupcji. Autor prac zwartych i artykułów naukowych z zakresu bezpieczeństwa i obronności państwa, w tym poświęconych problematyce korupcyjnej.

Nasze motto

Twoje bezpieczeństwo – nasz wspólny cel

#safetyproject

Subskrybuj nasz kanał Project Safe-TY

Jeśli chcesz otrzymywać od nas bezpłatne źródła wiedzy z obszaru bezpieczeństwa - kliknij tutaj i zapisz się do naszego newslettera!

Holler Box
0
    0
    Zobacz koszyk
    Koszyk jest pustyPowrót do sklepu