Książka „Bezpieczeństwo terrorystyczne budynków użyteczności publicznej. Tom 3. Zagrożenia, dobre praktyki, edukacja antyterrorystyczna”

51,00  brutto

Współczesny terroryzm jest identyfikowany jako realne i poważne zagrożenie w wymiarze narodowym, regionalnym i globalnym. Pomimo zmniejszających się w ostatnich latach statystyk związanych z zamachami terrorystycznymi, środowisko bezpieczeństwa w tym obszarze jest pełne symptomów mogących świadczyć o przesłankach sprzyjających rozwijaniu się zagrożeń terrorystycznych. Kolejny tom serii wydawniczej poświęconej bezpieczeństwu obiektów użyteczności publicznej jest kontynuacją myśli zawartej w poprzednich wydaniach i skoncentrowanej na prezentacji treści jak najbardziej aktualnych oraz wymiernie przyczyniających się do projektowania bezpieczniejszych przestrzeni publicznych.

21 dni na wykonanie kursu indywidualny dostęp do platformy z możliwością wykonania kursu w dogodnym czasie wraz z zapisem zrealizowanych etapów szkolenia

Certyfikat z wyszczególnionym programem szkolenia, podpisany przez trenera oraz opiekuna merytorycznego kursu, prof. Kubę Jałoszyńskiego

Różnorodne interakcje i aktywności w kursie animacje, quizy, wypowiedzi, filmy, testy oraz ćwiczenia i komentarze prowadzącego

Baza dobrych praktyk i materiałów dydaktycznych w sieci w postaci linków do darmowych źródeł zewnętrznych z możliwością ich eksploracji poza kursem

Bezpieczne płatności automatyczne otrzymanie faktury za szkolenie wraz z realizacją zakupu poprzez formułę bezpiecznych płatności tpay.com

Jarosław Stelmach

mjr rez. dr inż. Ekspert w obszarze antyterroryzmu oraz bezpieczeństwa obiektów użyteczności publicznej. Właściciel firmy doradczo-szkoleniowej Safety Project oraz pomysłodawca i organizator międzynarodowego kongresu bezpieczeństwa antyterrorystycznego SAFE PLACE. Dziekan Dolnośląskiego Wydziału Bezpieczeństwa i Nauk Społeczno-Prawnych we Wrocławiu WSBPiI Apeiron, wykładowca Uniwersytetu Wrocławskiego. Absolwent Wyższej Szkoły Oficerskiej im. gen. Tadeusza Kościuszki oraz Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego. Stopień naukowy doktora nauk o bezpieczeństwie uzyskał w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie, broniąc z wyróżnieniem rozprawy doktorskiej na temat ograniczania skutków zamachów terrorystycznych w budynkach użyteczności publicznej. Zdobył doświadczenie zawodowe w jednostkach wojsk aeromobilnych oraz terenowych i specjalnych Żandarmerii Wojskowej. Ukończył wiele kursów i szkoleń, w tym kurs specjalistyczny dla oficerów policji sił powietrznych w USA oraz kurs dla dowódców operacji policyjnych i negocjatorów policyjnych. Wykonywał zadania negocjatora w Żandarmerii Wojskowej oraz kierował działaniami prewencyjnymi podczas zabezpieczeń uroczystości i przedsięwzięć wojskowych. Jego zainteresowania badawcze koncentrują się wokół problematyki antyterroryzmu, negocjacji policyjnych, prawnych oraz instytucjonalnych wymiarów bezpieczeństwa narodowego. Autor licznych monografii i artykułów naukowych z tego obszaru. Posiada aktualne wpisy na listy kwalifikowanych pracowników ochrony oraz zabezpieczenia technicznego. Ekspert zewnętrzny w grupie zadaniowej MSWiA w zakresie bezpieczeństwa AT IK w latach 2017-2018.

Spis treści:

Wprowadzenie
Jarosław Stelmach

Rozdział 1. Broń ukryta i samodziałowa w budynkach użyteczności publicznej – możliwości i zagrożenia

Ireneusz T. Dziubek

Streszczenie
Wstęp
Zagrożenia asymetryczne
Broń ukryta
Broń samodziałowa
Podsumowanie
Bibliografia
Hidden & homemade weapons in public buildings –opportunities and threats
Biogram

Rozdział 2. Zamach w Barcelonie przykładem nowego sposobu dokonywania zamachu w przestrzeni miejskiej z użyciem pojazdu taranującego tłum pieszych
Tomasz Bąk

Streszczenie
Wstęp
Przygotowanie i organizacja zamachu
Przebieg zamachu i działania służb
Szczegółowa analiza zamachów terrorystycznych w Barcelonie i Cambrils
Wnioski
Bibliografia
Summary
Biogram

Rozdział 3. Ewakuacja i jej scenariusze wobec istnienia osób z niepełnosprawnościami

Łukasz Mikołajczyk

Streszczenie
Wstęp
Pojęcie ewakuacji i terminy stowarzyszone
Wymogi prawa i stopnie ewakuacji
Ewakuacja osób z niepełnosprawnościami
Zarządzanie ewakuacją osób z niepełnosprawnościami
Wyzwania obiektowe i typowe następstwa w procesie ewakuacji
Podsumowanie
Bibliografia
Evacuation and its scenarios towards the existence of people with disabilities
Biogram

Rozdział 4. Wyzwania i problemy ochrony obiektów zamkniętych na przykładzie hali widowiskowo-sportowej Arena Kalisz

Bogumiła Pawlaczyk

Streszczenie
Wstęp
Hala widowiskowo-sportowa, budynek użyteczności publicznej
Hala widowiskowo-sportowa Kalisz Arena jako cel potencjalnego ataku terrorystycznego
Podsumowanie
Bibliografia
Summary
Biogram

Rozdział 5. Ochrona AT zgromadzeń, imprez masowych oraz biegów ulicznych – panel ekspercki

Rozdział 6. Organizacja ochrony obiektów użyteczności publicznej na przykładzie siedziby urzędu gminy w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa i na czas wojny
Sylwia Wojnarowska-Szpucha

Streszczenie
Wstęp
Podstawy prawne ochrony obiektów użyteczności publicznej
Organizacja ochrony obiektów administracji publicznej
Monitoring obiektów użyteczności publicznej
Podsumowanie
Bibliografia
Summary
Biogram

Rozdział 7. Korzyści i zagrożenia płynące z obecnych możliwości pozyskiwania informacji
Tomasz Zawadzki

Streszczenie
Rozwój usług i portali społecznościowych
Internet jako podstawa prawna ochrony cyberprzestrzeni największych mocarstw
Wpływ przepływów informacyjnych w trakcie pozyskiwania danych ze źródeł otwartych na poufność działań prowadzonych przez służby
Wnioski
Bibliografia
Summary
Biogram

Rozdział 8. Premises for shaping a safety culture

Łukasz Kominek

Abstract
Introduction
Ethnic conflicts and security
Geoculture
Factors shaping the safety culture
Summary
Bibliography
Przesłanki kształtowania kultury bezpieczeństwa
Biogram

Rozdział 9. Edukacja antyterrorystyczna w bezpieczeństwie obiektów użyteczności publicznej – panel ekspercki

Rozdział 10. Edukacja antyterrorystyczna w przestrzeni funkcjonowania szkół za granicą – przykład dobrych praktyk
Andrzej Pieczywok

Streszczenie
Wstęp
Dobre praktyki w reagowaniu na zamachy terrorystyczne
Przejawy zagrożeń terrorystycznych w wybranych państwach europejskich
Najważniejsze procedury bezpieczeństwa w europejskich placówkach edukacyjnych
Zakończenie
Bibliografia
Summary
Biogram

Rozdział 11. Edukacja antyterrorystyczna a bezpieczeństwo szkół jako instytucji użyteczności publicznej

Dariusz Sarzała, Wojciech Piestrzyński, Akademia Pomorska w Słupsku

Streszczenie
Wstęp
Współczesny terroryzm w kontekście analizy definicyjnej
Specyfika i cele współczesnego terroryzmu
Szkoła jako obiekt ataku terrorystycznego
Rola edukacji w zapewnieniu bezpieczeństwa placówki edukacyjnej w sytuacji zagrożeń terrorystycznych
Konkluzje
Bibliografia
Anti-terrorist education and the safety of the school as a public utility
Biogram

Rozdział 12. Wykorzystanie najnowszych technik symulacyjnych w szkoleniu desantowym pododdziałów kontrterrorystycznych policji

Jarosław Struniawski

Streszczenie
Bibliografia
Summary
Biogram

Rozdział 13. Źródła wiedzy z obszaru edukacji antyterrorystycznej – przegląd dobrych praktyk i rekomendacji
Jarosław Stelmach

Bibliografia
Biogram

#safetyproject

Subskrybuj nasz kanał Project Safe-TY

Jeśli chcesz otrzymywać od nas bezpłatne źródła wiedzy z obszaru bezpieczeństwa - kliknij tutaj i zapisz się do naszego newslettera!

Holler Box
0
    0
    Zobacz koszyk
    Koszyk jest pustyPowrót do sklepu