Książka „Bezpieczeństwo zgromadzeń w Polsce. Zarys problematyki” – Marcin Jurgilewicz

33,00  brutto

Opracowanie porusza zagadnienia dotyczące problematyki bezpieczeństwa zgromadzeń w Polsce. Ukazano w nim istotę bezpieczeństwa zgromadzeń, wskazując na rodzaje zgromadzeń oraz zagrożenia dla ich przebiegu, uwarunkowania formalne dotyczące organizacji, przebiegu oraz rozwiązywania zgromadzenia, jak również uprawnienia policji i straży gminnych (miejskich) podczas przebiegu zgromadzeń.

Uzupełnieniem opracowania – by Czytelnik miał ułatwiony dostęp do źródeł omawianego zagadnienia – są załączone: ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. – Prawo o zgromadzeniach oraz wybrane fragmenty z orzecznictwa krajowego i międzynarodowego dotyczące problematyki prawa do zgromadzeń.

Stan prawny na dzień 15 czerwca 2020 r.

21 dni na wykonanie kursu indywidualny dostęp do platformy z możliwością wykonania kursu w dogodnym czasie wraz z zapisem zrealizowanych etapów szkolenia

Certyfikat z wyszczególnionym programem szkolenia, podpisany przez trenera oraz opiekuna merytorycznego kursu, prof. Kubę Jałoszyńskiego

Różnorodne interakcje i aktywności w kursie animacje, quizy, wypowiedzi, filmy, testy oraz ćwiczenia i komentarze prowadzącego

Baza dobrych praktyk i materiałów dydaktycznych w sieci w postaci linków do darmowych źródeł zewnętrznych z możliwością ich eksploracji poza kursem

Bezpieczne płatności automatyczne otrzymanie faktury za szkolenie wraz z realizacją zakupu poprzez formułę bezpiecznych płatności tpay.com

Spis treści:

Wstęp

Rozdział 1. Charakterystyka zgromadzeń w Polsce

1.1. Rodzaje zgromadzeń i istota bezpieczeństwa zgromadzeń
1.2. Zagrożenia dla bezpieczeństwa zgromadzeń

Rozdział 2. Prawo do zgromadzeń w Polsce

2.1. Uwarunkowania prawne dotyczące organizacji zgromadzeń
2.2. Normatywne podstawy regulujące przebieg i rozwiązywanie zgromadzeń

Rozdział 3. Uprawnienia funkcjonariuszy policji i straży gminnych (miejskich) a bezpieczeństwo zgromadzeń

3.1. Uprawnienia funkcjonariuszy policji stosowane podczas przebiegu zgromadzeń
3.2. Uprawnienia funkcjonariuszy straży gminnej (miejskiej) podczas przebiegu zgromadzeń

Zakończenie
Literatura
Załącznik 1. Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. – Prawo o zgromadzeniach
Załącznik 2. Fragmenty z orzecznictwa krajowego i międzynarodowego

O autorze:

Marcin Jurgilewicz
doktor habilitowany nauk społecznych, profesor Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza w Zakładzie Prawa i Administracji na Wydziale Zarządzania, ekspert I zespołu nauk społecznych Polskiej Komisji Akredytacyjnej przy dyscyplinach naukowych: nauki o bezpieczeństwie i nauki prawne, adwokat, mediator. Autor i współautor ponad 100 publikacji dotyczących państwa, prawa oraz bezpieczeństwa wewnętrznego, zwłaszcza bezpieczeństwa zgromadzeń, bezpieczeństwa i porządku ruchu drogowego, bezpieczeństwa energetycznego, ochrony środowiska, jak też problematyki dotyczącej środków przymusu bezpośredniego i broni palnej oraz wybranych zagadnień z zakresu prawa karnego i administracyjnego. W obszarze jego zainteresowań badawczych znajduje się także instytucja mediacji, jako jedna z polubownych metod rozwiązywania sporów.

W ciągu ostatnich 30 dni najniższa cena produktu wynosiła 33 zł brutto.

#safetyproject

Subskrybuj nasz kanał Project Safe-TY

Jeśli chcesz otrzymywać od nas bezpłatne źródła wiedzy z obszaru bezpieczeństwa - kliknij tutaj i zapisz się do naszego newslettera!

Holler Box
0
    0
    Zobacz koszyk
    Koszyk jest pustyPowrót do sklepu