Książka „Broń masowego rażenia w działalności terrorystycznej” – Marian Żuber

38,00  brutto

W publikacji przedstawiona została charakterystyka poszczególnych rodzajów broni masowego rażenia: broni jądrowej, radiologicznej, chemicznej i biologicznej z uwzględnieniem charakterystyki technicznej poszczególnych rodzajów broni oraz ich czynników rażenia. Przeprowadzono analizę ujawnionych przypadków pozyskania, przygotowywania oraz przeprowadzenia ataków z użyciem broni masowego rażenia przez różne ugrupowania terrorystyczne. Na podstawie analizy tych przypadków dokonano oceny możliwości i warunków zastosowania tego typu broni we współczesnych atakach terrorystycznych.

Autor omówił sposoby przeciwdziałania zagrożeniu bronią masowego rażenia w działalności terrorystycznej prowadzonej w skali globalnej (w ramach ONZ), regionalnej (w ramach UE, NATO, OBWE), jak również w skali naszego kraju. Publikacja została uzupełniona charakterystyką wybranych bojowych środków chemicznych oraz biologicznych, które mogą być potencjalnymi czynnikami rażenia w działalności terrorystycznej.

Na kierunkach związanych z bezpieczeństwem książka może być polecana jako literatura podstawowa ze względu na jej zawartość, która obejmuje kompleksowe ujęcie problematyki groźby użycia broni masowego rażenia w działalności terrorystycznej.

21 dni na wykonanie kursu indywidualny dostęp do platformy z możliwością wykonania kursu w dogodnym czasie wraz z zapisem zrealizowanych etapów szkolenia

Certyfikat z wyszczególnionym programem szkolenia, podpisany przez trenera oraz opiekuna merytorycznego kursu, prof. Kubę Jałoszyńskiego

Różnorodne interakcje i aktywności w kursie animacje, quizy, wypowiedzi, filmy, testy oraz ćwiczenia i komentarze prowadzącego

Baza dobrych praktyk i materiałów dydaktycznych w sieci w postaci linków do darmowych źródeł zewnętrznych z możliwością ich eksploracji poza kursem

Bezpieczne płatności automatyczne otrzymanie faktury za szkolenie wraz z realizacją zakupu poprzez formułę bezpiecznych płatności tpay.com

Spis treści:

Wprowadzenie

Rozdział 1. Charakterystyka broni masowego rażenia i czynników jej rażenia

1.1. Broń jądrowa
1.1.1. Ładunki rozszczepialne
1.1.2. Ładunki termojądrowe
1.1.3. Ładunki neutronowe
1.1.4. Konstrukcje ładunków jądrowych
1.1.5. Miniaturyzacja ładunków jądrowych
1.1.6. Klasyfikacja ładunków jądrowych
1.1.7. Sposoby przeprowadzania wybuchów jądrowych
1.1.8. Czynniki rażenia broni jądrowej

1.2. Broń radiologiczna
1.2.1. Rodzaje promieniowania
1.2.2. Bomba radiacyjna i skutki jej oddziaływania

1.3. Broń biologiczna i skutki jej użycia
1.3.1. Klasyfikacja czynników chorobotwórczych
1.3.2. Skutki użycia broni biologicznej
1.3.3. Czynniki wpływające na skuteczność oddziaływania broni biologicznej

1.4. Broń chemiczna i toksyczne środki przemysłowe
1.4.1. Klasyfikacja bojowych środków trujących
1.4.2. Toksyczność środków trujących
1.4.3. Czynniki wpływające na rozprzestrzenianie się bojowych środków chemicznych
1.4.4. Toksyczne środki przemysłowe

Rozdział 2. Użycie broni masowego rażenia w działalności terrorystycznej

2.1. Broń jądrowa w planach terrorystów
2.1.1. Sposoby pozyskania broni jądrowej przez terrorystów
2.1.2. Scenariusze ataku terrorystycznego z użyciem ładunku jądrowego

2.2. Terroryzm radiologiczny
2.2.1. Możliwość użycia broni radiologicznej
2.2.2. Atak na elektrownię jądrową
2.2.3. Scenariusze ataku terrorystycznego z użyciem ładunku radiologicznego

2.3. Terroryzm biologiczny (bioterroryzm)
2.3.1. Ewolucja terroryzmu biologicznego
2.3.2. Broń biologiczna w działalności terrorystycznej
2.3.3. Scenariusze użycia broni biologicznej w atakach terrorystycznych
2.3.4. Agroterroryzm – szczególna forma terroryzmu biologicznego

2.4. Terroryzm chemiczny
2.4.1. Ewolucja terroryzmu chemicznego
2.4.2. Sposoby użycia środków chemicznych przez terrorystów
2.4.3. Użycie sarinu w tokijskim metrze – studium przypadku

Rozdział 3. Przedsięwzięcia międzynarodowe w zakresie zapobiegania atakom terrorystycznym z użyciem broni masowego rażenia

3.1. Okres do zakończenia II wojny światowej

3.2. Okres po II wojnie światowej
3.2.1. Inicjatywy w zakresie ograniczenia broni jądrowej i radiologicznej
3.2.2. Zakaz produkcji i stosowania broni biologicznej
3.2.3. Zakaz produkcji i stosowania broni chemicznej

Podsumowanie

Literatura

Spis tabel i rysunków

Załącznik 1. Charakterystyka patogenów mogących znaleźć zastosowanie w bioterroryzmie

Załącznik 2. Wykaz patogenów mogących stanowić zagrożenie w agroterroryzmie

Załącznik 3. Charakterystyka bojowych środków trujących (BST) mogących znaleźć zastosowanie w terroryzmie

O autorze:

Marian Żuber
płk rez. dr inż., adiunkt w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Lądowych im. gen. T. Kościuszki we Wrocławiu. Absolwent Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie, w specjalności ochrona wojsk przed skażeniami, a następnie Politechniki Wrocławskiej, doktor nauk technicznych w zakresie inżynierii środowiska. Naukowo zajmuje się zagadnieniami z obszaru nauki o bezpieczeństwie, w szczególności zjawiskiem terroryzmu. Autor wielu krajowych i zagranicznych publikacji poświęconych tej problematyce, w tym podręczników akademickich.

W ciągu ostatnich 30 dni najniższa cena produktu wynosiła 38 zł brutto.

#safetyproject

Subskrybuj nasz kanał Project Safe-TY

Jeśli chcesz otrzymywać od nas bezpłatne źródła wiedzy z obszaru bezpieczeństwa - kliknij tutaj i zapisz się do naszego newslettera!

Holler Box
0
    0
    Zobacz koszyk
    Koszyk jest pustyPowrót do sklepu