Książka „Reagowanie na zamachy. Dobre praktyki i rekomendacje.”

60,00  brutto

Najnowsza książka autorstwa mjr. rez. dr. inż. Jarosława Stelmacha to innowacyjna pozycja wydawnicza z obszaru reagowania na zamachy. Monografia zawiera teoretyczne rozważania na temat uwarunkowań bezpieczeństwa personalnego w aspekcie zagrożenia zamachami. Autor przedstawia także elementy dobrych praktyk w reagowaniu wraz z możliwościami ich implementacji do budowania rekomendowanych modeli zachowań w czasie ataków. Częścią główną publikacji są rozdziały poświęcone wybranym metodom działania sprawców zamachów na życie i zdrowie. Składają się one z opisu charakteru i natury ataków, analiz oraz wniosków ze studium przypadków, rekomendowanych zachowań w obszarze reagowania oraz ze źródeł wiedzy i dobrych praktyk. Przyjęty układ książki gwarantuje możliwość wynikowego oraz logicznego zapoznawania się z kolejnymi propozycjami rozwiązań i rekomendacji w zakresie minimalizacji skutków potencjalnych zamachów. Książka została wzbogacona wieloma podświetleniami, wyróżnieniami, rysunkami oraz zdjęciami, które dzięki zastosowaniu kodów QR przenoszą czytelnika do wirtualnej rzeczywistości sieci internetowej.

21 dni na wykonanie kursu indywidualny dostęp do platformy z możliwością wykonania kursu w dogodnym czasie wraz z zapisem zrealizowanych etapów szkolenia

Certyfikat z wyszczególnionym programem szkolenia, podpisany przez trenera oraz opiekuna merytorycznego kursu, prof. Kubę Jałoszyńskiego

Różnorodne interakcje i aktywności w kursie animacje, quizy, wypowiedzi, filmy, testy oraz ćwiczenia i komentarze prowadzącego

Baza dobrych praktyk i materiałów dydaktycznych w sieci w postaci linków do darmowych źródeł zewnętrznych z możliwością ich eksploracji poza kursem

Bezpieczne płatności automatyczne otrzymanie faktury za szkolenie wraz z realizacją zakupu poprzez formułę bezpiecznych płatności tpay.com

Spis treści:

Wprowadzenie prof. dr. hab. Kuby Jałoszyńskiego
Wstęp
Rozdział 1. Wielowymiarowość zamachu jako formy zagrożenia
1.1. Zamach jako zagrożenie dla bezpieczeństwa personalnego
1.2. Metody, formy i narzędzia zamachów
1.3. Typologia sprawców zamachów
1.4. Terroryzm i zamach terrorystyczny

Rozdział 2. Dobre praktyki w reagowaniu na zamachy
2.1. Cechy indywidualne
2.2. Świadomość, wiedza i umiejętności
2.3. Zarządzanie ryzykiem
2.4. Zasoby
2.5. Współdziałanie
2.6. Procedury

Rozdział 3. Reagowanie na zamach masowego zabójcy
3.1. Charakter i typologia zamachu
3.2. Reagowanie – rekomendacje
3.2.1. Uważaj
3.2.2. Uciekaj
3.2.3. Ukryj się
3.2.4. Udaremnij atak
3.3. Źródła wiedzy i dobrych praktyk

Rozdział 4. Reagowanie w czasie rozbojów (napadów), wymuszeń oraz gróźb karalnych
4.1. Charakter i typologia zamachu
4.2. Reagowanie – rekomendacje
4.2.1. Reagowanie w sytuacjach rozboju i kradzieży rozbójniczej
4.2.2. Reagowanie w sytuacji wymuszenia rozbójniczego oraz groźby karalnej
4.3. Źródła wiedzy i dobrych praktyk

Rozdział 5. Reagowanie podczas sytuacji zakładniczych i uprowadzeń
5.1. Charakter i typologia zamachu
5.2. Reagowanie w sytuacjach zakładniczych
5.2.1. Rekomendacje zachowań w czasie sytuacji zakładniczych
5.2.2. Reagowanie podczas uprowadzeń
5.3. Syndrom sztokholmski i limski
5.4. Źródła wiedzy i dobrych praktyk

Rozdział 6. Reagowanie na zamachy bombowe
6.1. Charakter i typologia zamachu
6.2. Reagowanie – rekomendacje
6.2.1. Reagowanie na podejrzany pakunek
6.2.2. Reagowanie na podejrzany pojazd lub inne okoliczności budzące wątpliwości
6.2.3. Reagowanie na podejrzaną przesyłkę
6.2.4. Reagowanie na informację o zagrożeniu bombowym
6.2.5. Reagowanie na sygnały alarmowe o zagrożeniu bombowym
6.2.6. Reagowanie bezpośrednio po wybuchu
6.3. Źródła wiedzy i dobrych praktyk

Rozdział 7. Reagowanie na powiadomienia o zamachach
7.1. Charakter i typologia zamachu
7.2. Reagowanie – rekomendacje
7.2.1. Reagowanie na informację o zagrożeniu przekazaną osobiście
7.2.2. Reagowanie na informację o zagrożeniu przekazaną telefonicznie
7.2.3. Reagowanie na informację o zagrożeniu przekazaną drogą elektroniczną
7.2.4. Reagowanie na informację o zagrożeniu przekazaną listownie
7.3. Źródła wiedzy i dobrych praktyk

Rozdział 8. Reagowanie na zamachy CBRN
8.1. Charakter i typologia zamachu
8.2. Reagowanie – rekomendacje
8.3. Źródła wiedzy i dobrych praktyk

Rozdział 9. Reagowanie w przypadku zamachu z wykorzystaniem pojazdu
9.1. Natura i charakter zamachu
9.2. Reagowanie – rekomendacje
9.3. Źródła wiedzy i dobrych praktyk

Rozdział 10. Reagowanie w warunkach szczególnych
10.1. Reagowanie na zamachy podczas imprez masowych i zgromadzeń
10.2. Bezpieczeństwo za granicą
10.3. Bezpieczeństwo osób niepełnosprawnych
10.4. Reagowanie w sytuacji interwencji sił policyjnych oraz działań kontrterrorystycznych

Rozdział 11. Reagowanie na zamachy – aspekty uniwersalne
11.1. Wykorzystanie zarządzania kryzysowego w wymiarze personalnym
11.2. Ostrzeganie, alarmowanie i ewakuacja na wypadek zamachu
11.3. Pierwsza pomoc w reagowaniu na zamachy
11.4. Wykorzystanie rozwiązań technicznych w reagowaniu na zamachy

Zakończenie
Bibliografia
Spis zdjęć, rysunków oraz tabel

W ciągu ostatnich 30 dni najniższa cena produktu wynosiła 58 zł brutto.

#safetyproject

Subskrybuj nasz kanał Project Safe-TY

Jeśli chcesz otrzymywać od nas bezpłatne źródła wiedzy z obszaru bezpieczeństwa - kliknij tutaj i zapisz się do naszego newslettera!

Holler Box
0
    0
    Zobacz koszyk
    Koszyk jest pustyPowrót do sklepu