Terroryzm i zamach terrorystyczny & Działania antyterrorystyczne i kontrterrorystyczne

99,00  brutto

Kurs pt. „Terroryzm i zamach terrorystyczny & działania antyterrorystyczne i kontrterrorystyczne” jest szkoleniem świadomościowo-kompetencyjnym dedykowanym praktykom, teoretykom i studentom pragnącym w przystępny oraz praktyczny sposób doskonalić świadomość, wiedzę oraz kompetencje z obszaru zwalczania zagrożenia terroryzmem.

Kolejne moduły kursu zawierają obszerny zasób materiału opartego na obowiązujących aktach prawnych, literaturze przedmiotu oraz innych źródłach wiedzy eksperckiej. Otrzymanie certyfikatu ukończenia kursu jest gwarantem posiadania znacznego poziomu wiedzy z zakresu działań antyterrorystycznych i kontrterrorystycznych. Kurs posiada rekomendacje opiekuna merytorycznego naszej platformy edukacyjnej: prof. Kuby Jałoszyńskiego.

W ramach szkolenia oferujemy Państwu interesujące wykłady merytoryczne, materiały tekstowe, interaktywne slajdy oraz materiały uzupełniające – do indywidualnej pracy własnej.

Czas trwania kursu to 6 godzin.

W przypadku zakupów grupowych zachęcamy do kontaktu – istnieje możliwość udzielenia rabatów i negocjacji cen!

Obejrzyj film prezentujący nasz kurs:

21 dni na wykonanie kursu indywidualny dostęp do platformy z możliwością wykonania kursu w dogodnym czasie wraz z zapisem zrealizowanych etapów szkolenia

Certyfikat z wyszczególnionym programem szkolenia, podpisany przez trenera oraz opiekuna merytorycznego kursu, prof. Kubę Jałoszyńskiego

Różnorodne interakcje i aktywności w kursie animacje, quizy, wypowiedzi, filmy, testy oraz ćwiczenia i komentarze prowadzącego

Baza dobrych praktyk i materiałów dydaktycznych w sieci w postaci linków do darmowych źródeł zewnętrznych z możliwością ich eksploracji poza kursem

Bezpieczne płatności automatyczne otrzymanie faktury za szkolenie wraz z realizacją zakupu poprzez formułę bezpiecznych płatności tpay.com

Podczas każdego modułu szkoleniowego prowadzący przedstawia katalog aktów prawnych z opcją ich pobrania, prezentuje kilkudziesięciominutowy film ekspercki oraz daje możliwość skorzystania z bogatej bazy materiałów dodatkowych. Na kolejnych etapach szkolony przechodzi różnego rodzaju interakcje, quizy i inne zadania mające na celu utrwalenie przekazywanej wiedzy. Szkolenie kończy się testem wiedzy. Pozytywne zaliczenie testu pozwala na uzyskanie certyfikatu.

Spis tematów w ramach kursu:

 1. Terroryzm czy zamach terrorystyczny? Podstawowe pojęcia i natura zagrożenia
  1. Chaos pojęciowy
  2. Terroryzm jako forma przemocy politycznej
  3. Zamach terrorystyczny i inne pojęcia
  4. Katalog materiałów dodatkowych, aktów prawnych oraz literatury
 2. Terroryzm i zamach terrorystyczny. Natura i skala zagrożenia
  1. Ewolucja podłoża działalności terrorystycznej w XX i XXI wieku
  2. Ewolucja metod oraz narzędzi zamachów
  3. Zagrożenie terroryzmem międzynarodowym
  4. Zagrożenie rodzimymi grupami terrorystycznymi w Polsce
  5. Zagrożenie zamachami terrorystycznymi w Polsce
  6. Katalog materiałów dodatkowych, aktów prawnych oraz literatury
 3. Prawne podstawy działań antyterrorystycznych i kontrterrorystycznych
  1. Konstytucja i prawo unijne
  2. Prawo karne
  3. Zarządzanie kryzysowe
  4. Ustawy kompetencyjne
  5. Ustawy przedmiotowe
  6. Reżimy stanów nadzwyczajnych
  7. Dokumenty strategiczne i programowe
  8. Katalog materiałów dodatkowych, aktów prawnych oraz literatury
 4. Ustawa o działaniach antyterrorystycznych
  1. Kontrowersje wokół dokumentu
  2. Wybrany przegląd przepisów
  3. Wartość ustawy dla jakości prowadzonych działa
  4. Katalog materiałów dodatkowych, aktów prawnych oraz literatury
 5. Działania antyterrorystyczne i system antyterrorystyczny
  1. Aspekty definicyjne
  2. Fazy działań antyterrorystycznych
  3. Wymiar instytucjonalny systemu antyterrorystycznego
  4. Zadania służb specjalnych i specyfika prowadzenia działań antyterrorystycznych
  5. Działania antyterrorystyczne jako forma zapobiegania dokonania zamachu – rola sektora ochrony osób i mienia
  6. Katalog materiałów dodatkowych, aktów prawnych oraz literatury
 6. Działania kontrterrorystyczne
  1. Problemy definicyjne
  2. Wymiar instytucjonalny
  3. Użycie siły i negocjacje w działaniach kontrterrorystycznych
  4. Specjalne użycie broni
  5. Katalog materiałów dodatkowych, aktów prawnych oraz literatury

Czas trwania: 6 godzin
Czas dostępu do kursu: 21 dni od daty zakupu

W ciągu ostatnich 30 dni najniższa cena produktu wynosiła 99 zł brutto.

Wartość kursu

Szkolenie składa się z 6 modułów tematycznych, dzięki którym uczestnicy podwyższą swoją świadomość oraz nabędą wiedzę i kompetencje z obszaru działań antyterrorystycznych i kontrterrorystycznych.

Podczas każdego modułu szkoleniowego prowadzący przedstawia katalog aktów prawnych z opcją ich pobrania, prezentuje kilkudziesięciominutowy film ekspercki oraz daje możliwość skorzystania z bogatej bazy materiałów dodatkowych. Na kolejnych etapach szkolony przechodzi różnego rodzaju interakcje, quizy i inne zadania mające na celu utrwalenie przekazywanej wiedzy.

Każdy moduł szkoleniowy kończy się testem – co z kolei dowodzi nabycia określonej wiedzy i kompetencji. Dzięki innowacyjnemu kursowi online uczestnicy nie wychodząc z domu mogą poznać i w sposób praktyczny przećwiczyć wybrane elementy obszaru działań antyterrorystycznych.

Nasze kompleksowe szkolenie jest jedynym tego rodzaju na polskim rynku kursem e-learningowym w standardzie SCORM, dzięki czemu wiedza jest przekazywana w nowoczesnej i w pełni interaktywnej formie.

Czas trwania: 6 godzin
Czas dostępu do kursu: 21 dni od daty zakupu

Sylwetka trenera

 

mjr rez. dr inż. Jarosław Stelmach

Właściciel firmy doradczo-szkoleniowej Safety Project oraz pomysłodawca i organizator międzynarodowego kongresu bezpieczeństwa antyterrorystycznego SAFE PLACE. Dziekan Dolnośląskiego Wydziału Bezpieczeństwa i Nauk Społeczno-Prawnych w WSBPiI Apeiron w Krakowie, wykładowca Uniwersytetu Wrocławskiego oraz programu ERASMUS. Absolwent Wyższej Szkoły Oficerskiej imienia generała Tadeusza Kościuszki oraz Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego. Stopień naukowy doktora nauk o bezpieczeństwie uzyskał w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie, broniąc z wyróżnieniem rozprawę doktorską na temat ograniczania skutków zamachów terrorystycznych w budynkach użyteczności publicznej. Zdobył doświadczenie zawodowe w jednostkach wojsk aeromobilnych oraz terenowych i specjalnych Żandarmerii Wojskowej. Ukończył szereg kursów i szkoleń, w tym kurs specjalistyczny dla oficerów policji sił powietrznych w USA oraz kurs dla dowódców operacji policyjnych i negocjatorów policyjnych. Wykonywał zadania negocjatora w Żandarmerii Wojskowej oraz kierował działaniami prewencyjnymi podczas zabezpieczeń uroczystości i przedsięwzięć wojskowych. Zainteresowania badawcze koncentruje wokół problematyki antyterroryzmu, negocjacji policyjnych, prawnych oraz instytucjonalnych wymiarów bezpieczeństwa narodowego. Autor szeregu monografii i artykułów naukowych z tego obszaru. Posiada aktualne wpisy na listy kwalifikowanych pracowników ochrony oraz zabezpieczenia technicznego. Ekspert zewnętrzny w grupie zadaniowej MSWiA w zakresie bezpieczeństwa AT IK w latach 2017–2018. Rzeczoznawca Polskiej Izby Ochrony. Ekspert w Radzie Interesariuszy na Wydziale Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego.

Kliknij tutaj aby zapoznać się z pełnym dorobkiem trenera

#safetyproject

Subskrybuj nasz kanał Project Safe-TY

Jeśli chcesz otrzymywać od nas bezpłatne źródła wiedzy z obszaru bezpieczeństwa - kliknij tutaj i zapisz się do naszego newslettera!

Holler Box
0
  0
  Zobacz koszyk
  Koszyk jest pustyPowrót do sklepu