Książka „Bezpieczeństwo antyterrorystyczne budynków użyteczności publicznej. Terroryzm, strategie zwalczania, edukacja antyterrorystyczna”

59,00  brutto

Prezentowany tom poświęcony jest kwestiom terroryzmu, strategii jego zwalczania oraz edukacji antyterrorystycznej, która niestety wciąż jest niedoceniana i marginalizowana w planowaniu działań prewencyjnych w tym zakresie. Złożony jest z czternastu rozdziałów. Do jego powstania przyczyniło się grono wysokiej klasy specjalistów, ekspertów, praktyków, którzy podjęli w zaproponowanych tematach i treści artykułów interesujące wątki porządkujące, otwierające na nowe perspektywy analizy określonych problemów, a także podsunęli propozycje rozwiązań i rekomendacje.

21 dni na wykonanie kursu indywidualny dostęp do platformy z możliwością wykonania kursu w dogodnym czasie wraz z zapisem zrealizowanych etapów szkolenia

Certyfikat z wyszczególnionym programem szkolenia, podpisany przez trenera oraz opiekuna merytorycznego kursu, prof. Kubę Jałoszyńskiego

Różnorodne interakcje i aktywności w kursie animacje, quizy, wypowiedzi, filmy, testy oraz ćwiczenia i komentarze prowadzącego

Baza dobrych praktyk i materiałów dydaktycznych w sieci w postaci linków do darmowych źródeł zewnętrznych z możliwością ich eksploracji poza kursem

Bezpieczne płatności automatyczne otrzymanie faktury za szkolenie wraz z realizacją zakupu poprzez formułę bezpiecznych płatności tpay.com

Spis treści:

Wstęp

Rozdział 1. Kierunki zagrożeń terrorystycznych w pierwszej połowie XXI wieku. Próba prognozy
Tomasz Aleksandrowicz

Rozdział 2. Walka informacyjna w świetle zagrożeń terrorystycznych
Jacek Bil

Rozdział 3. Terroryzm a polskie i europejskie prawo
Zbigniew Skwarek

Rozdział 4. „Kontrolowana otwartość” – kilka uwag o systemie bezpieczeństwa europejskiej infrastruktury strategicznej o krytycznym znaczeniu na przykładzie Parlamentu Europejskiego
Kamila Zarychta-Romanowska, Maciej Szostak, Agnieszka Przyborowicz

Rozdział 5. Międzynarodowe struktury i instytucje zajmujące się zwalczaniem terroryzmu na świecie
Barbara Wiśniewska-Paź

Rozdział 6. Polityka bezpieczeństwa wewnętrznego w zwalczaniu terroryzmu
Marek Chmielecki

Rozdział 7. Zagrożenie zamachami o charakterze terrorystycznym – dobre praktyki i rekomendacje
Jarosław Stelmach

Rozdział 8. Świadomość społeczna a edukacja antyterrorystyczna. Badania opinii studentów
Aneta Baranowska

Rozdział 9. Wojna hybrydowa w okręgu przemysłowym: precedens śląski 1939
Jarosław Tomasiewicz

Rozdział 10. Broń strzelecka jako narzędzie ataków terrorystycznych: dotychczasowe trendy i kierunki ewolucji
Michał Piekarski

Rozdział 11. Australijska strategia ochrony przestrzeni publicznych z 2017 roku przykładem najlepszych praktyk w obszarze bezpieczeństwa antyterrorystycznego
Tomasz Kijewski

Rozdział 12. Kreowanie zmian w postawach i działaniu młodzieży w wyniku doświadczania zagrożeń terrorystycznych w obiektach szkół
Andrzej Pieczywok

Rozdział 13. Akcja ewakuacja – szkolna kompromitacja
Remigiusz Wiśniewski

Rozdział 14. Metody i formy ćwiczeń antyterrorystycznych w szkołach podstawowych
Paulina Chmielecka

Rozdział 15. Edukacja antyterrorystyczna – cele, strategie, aspekty wdrożeniowe
Barbara Wiśniewska-Paź

Nota o redaktorach serii I tomu

Autorzy:

Barbara Wiśniewska-Paź
prof. nadzw. dr hab., kierownik Centrum Studiów i Edukacji na rzecz Bezpieczeństwa UWr oraz Zakładu Socjologii Edukacji Instytutu Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego, Vice-Przewodnicząca Rady Dyscypliny Nauk o Bezpieczeństwie UWr. Pełnomocnik dziekana WNS UWr ds. Bezpieczeństwa, w latach 2012-2017 przewodnicząca Wydziałowej Komisji ds. Oceny Jakości Kształcenia Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego, członek Uczelnianej Komisji ds. Jakości Kształcenia UWr oraz Konwentu WNS UWr. Współorganizator cyklu konferencji eksperckich z zakresu bezpieczeństwa Bezpiecznie/Cyberbezpiecznie UWr prowadzonych na Uniwersytecie Wrocławskim, kierownik projektu Badanie Jakości Kształcenia na Uniwersytecie Wrocławskim. Specjalizuje się w zakresie socjologii edukacji, komunikacji społecznej, socjologii bezpieczeństwa oraz socjologii sportu. W latach 2016-2020 współpracowała jako konsultant naukowy z Ośrodkiem Szkolenia Wojsk Specjalnych/ Jednostką Wojskową Komandosów (JWK). Obecnie jest konsultantem Centrum Szkolenia Wojsk Specjalnych w Krakowie. Inicjatorka zawarcia i pełnomocnik ds. współpracy w ramach porozumień międzyuczelnianych Uniwersytetu Wrocławskiego/ w tym Centrum Studiów i Edukacji na rzecz Bezpieczeństwa z: Akademią Wojsk Lądowych we Wrocławiu, Akademią Marynarki Wojennej w Gdyni, Akademią Sztuki Wojennej w Warszawie oraz Centrum Szkolenia Wojsk Specjalnych w Krakowie. Jest konsultantem przygotowywanej przez MSWiA Ustawy o Ochronie Ludności w ramach Interdyscyplinarnego Zespołu Badawczego utworzonego przez Rektora UWr przy WPAiE UWr pod przewodnictwem prof. dr hab. Tadeusza Kocowskiego. W jego ramach jest kierownikiem Interdyscyplinarnej Grupy Roboczej ds. obrony cywilnej i służb mundurowych (PSP, Policja, Straż Graniczna). Zainteresowania badawcze prof. Wiśniewskiej-Paź lokują się na pograniczu szeroko pojętych nauk społecznych, bezpieczeństwa, edukacji, sportu i komunikacji społecznej. Autorka haseł encyklopedycznych, artykułów, ekspertyz, analiz, raportów oraz książek z w/w zakresów problemowych. Nauczyciel akademicki z ponad dwudziestoletnim stażem pracy naukowo-dydaktycznej. W ramach Instytutu Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego jest kierownikiem naukowym i autorką programu dwóch Specjalności: Socjologia edukacji i badań rynku edukacyjnego na I st. Socjologii (studia stacjonarne licencjackie) oraz Edukacja dla bezpieczeństwa wobec zagrożeń społecznych na II st. Socjologii (studia stacjonarne magisterskie). Członek PAN (Zespół Edukacji dla Bezpieczeństwa /Komitet Nauk Pedagogicznych) kilku towarzystw naukowych m.in. Polskiego Towarzystwa Socjologicznego, Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego (w tym międzynarodowych: Schweizerische Gesellschaft fuer Soziologie/ Swiss Sociological Assotiation oraz Europaeisches Forum fuer Freiheit im Bildungswesen/ European Forum for Freedom in Education EFFE), kilkudziesięciu komitetów naukowych konferencji o zasięgu krajowym i międzynarodowym, a także komitetów naukowych i kolegiów recenzentów w ramach wydawnictw i czasopism naukowych. Członek Zespołu Badawczego Inicjatywa Helwecka/Uniwersytet Adama Mickiewicza (UAM) w Poznaniu.

Jarosław Stelmach

mjr rez. dr inż. Ekspert w obszarze antyterroryzmu oraz bezpieczeństwa obiektów użyteczności publicznej. Właściciel firmy doradczo-szkoleniowej Safety Project oraz pomysłodawca i organizator międzynarodowego kongresu bezpieczeństwa antyterrorystycznego SAFE PLACE. Dziekan Dolnośląskiego Wydziału Bezpieczeństwa i Nauk Społeczno-Prawnych we Wrocławiu WSBPiI Apeiron, wykładowca Uniwersytetu Wrocławskiego. Absolwent Wyższej Szkoły Oficerskiej im. gen. Tadeusza Kościuszki oraz Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego. Stopień naukowy doktora nauk o bezpieczeństwie uzyskał w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie, broniąc z wyróżnieniem rozprawy doktorskiej na temat ograniczania skutków zamachów terrorystycznych w budynkach użyteczności publicznej. Zdobył doświadczenie zawodowe w jednostkach wojsk aeromobilnych oraz terenowych i specjalnych Żandarmerii Wojskowej. Ukończył wiele kursów i szkoleń, w tym kurs specjalistyczny dla oficerów policji sił powietrznych w USA oraz kurs dla dowódców operacji policyjnych i negocjatorów policyjnych. Wykonywał zadania negocjatora w Żandarmerii Wojskowej oraz kierował działaniami prewencyjnymi podczas zabezpieczeń uroczystości i przedsięwzięć wojskowych. Jego zainteresowania badawcze koncentrują się wokół problematyki antyterroryzmu, negocjacji policyjnych, prawnych oraz instytucjonalnych wymiarów bezpieczeństwa narodowego. Autor licznych monografii i artykułów naukowych z tego obszaru. Posiada aktualne wpisy na listy kwalifikowanych pracowników ochrony oraz zabezpieczenia technicznego. Ekspert zewnętrzny w grupie zadaniowej MSWiA w zakresie bezpieczeństwa AT IK w latach 2017-2018.

W ciągu ostatnich 30 dni najniższa cena produktu wynosiła 59 zł brutto.

#safetyproject

Subskrybuj nasz kanał Project Safe-TY

Jeśli chcesz otrzymywać od nas bezpłatne źródła wiedzy z obszaru bezpieczeństwa - kliknij tutaj i zapisz się do naszego newslettera!

Holler Box
0
    0
    Zobacz koszyk
    Koszyk jest pustyPowrót do sklepu