Książka „Bezpieczeństwo terrorystyczne budynków użyteczności publicznej. Tom 4. Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni oraz praktyczny wymiar zabezpieczeń technicznych”

50,00  brutto

Zagrożenie terroryzmem dla współczesnych społeczności stało się stanem permanentnym i obecnie nie podnosi się już dyskusji na temat możliwości jego całkowitego wyeliminowania. Historia ludzkości potwierdza, że zawsze będą istniały grupy społeczne lub pojedyncze osoby, dla których sięganie po przemoc w celu powodowania strachu i przerażenia będzie jedynym skutecznym sposobem przekazu. Terroryzm stał się zatem stałą częścią rzeczywistości, z którą należy nauczyć się żyć i funkcjonować w przestrzeniach publicznych.

Tematyka prezentowanego tomu odnosi się bezpośrednio do zagadnień jak najbardziej aktualnych i ważnych. Z jednej strony wskazuje na zagrożenia ze strony cyberterroryzmu lub wykorzystania nowoczesnych technologii przez sprawców zamachów. Z drugiej strony daje możliwość zapoznania się z nieograniczonymi możliwościami, które proponują rozwiązania techniczne w budowaniu bezpieczeństwa fizycznego. Współcześnie trudno sobie wyobrazić projektowanie systemów ochrony w przestrzeniach lub obiektach publicznych bez udziału nowoczesnych technologii. Dlatego też tak istotne jest przedstawianie skutecznych i aktualnych rozwiązań z obszaru zabezpieczeń  technicznych. Jedynie synergia ochrony fizycznej oraz zabezpieczeń technicznych jest w  stanie sprostać wymaganiom stawianym przez coraz lepiej przygotowanych i wyposażonych sprawców zamachów terrorystycznych.

21 dni na wykonanie kursu indywidualny dostęp do platformy z możliwością wykonania kursu w dogodnym czasie wraz z zapisem zrealizowanych etapów szkolenia

Certyfikat z wyszczególnionym programem szkolenia, podpisany przez trenera oraz opiekuna merytorycznego kursu, prof. Kubę Jałoszyńskiego

Różnorodne interakcje i aktywności w kursie animacje, quizy, wypowiedzi, filmy, testy oraz ćwiczenia i komentarze prowadzącego

Baza dobrych praktyk i materiałów dydaktycznych w sieci w postaci linków do darmowych źródeł zewnętrznych z możliwością ich eksploracji poza kursem

Bezpieczne płatności automatyczne otrzymanie faktury za szkolenie wraz z realizacją zakupu poprzez formułę bezpiecznych płatności tpay.com

Jarosław Stelmach

mjr rez. dr inż. Ekspert w obszarze antyterroryzmu oraz bezpieczeństwa obiektów użyteczności publicznej. Właściciel firmy doradczo-szkoleniowej Safety Project oraz pomysłodawca i organizator międzynarodowego kongresu bezpieczeństwa antyterrorystycznego SAFE PLACE. Dziekan Dolnośląskiego Wydziału Bezpieczeństwa i Nauk Społeczno-Prawnych we Wrocławiu WSBPiI Apeiron, wykładowca Uniwersytetu Wrocławskiego. Absolwent Wyższej Szkoły Oficerskiej im. gen. Tadeusza Kościuszki oraz Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego. Stopień naukowy doktora nauk o bezpieczeństwie uzyskał w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie, broniąc z wyróżnieniem rozprawy doktorskiej na temat ograniczania skutków zamachów terrorystycznych w budynkach użyteczności publicznej. Zdobył doświadczenie zawodowe w jednostkach wojsk aeromobilnych oraz terenowych i specjalnych Żandarmerii Wojskowej. Ukończył wiele kursów i szkoleń, w tym kurs specjalistyczny dla oficerów policji sił powietrznych w USA oraz kurs dla dowódców operacji policyjnych i negocjatorów policyjnych. Wykonywał zadania negocjatora w Żandarmerii Wojskowej oraz kierował działaniami prewencyjnymi podczas zabezpieczeń uroczystości i przedsięwzięć wojskowych. Jego zainteresowania badawcze koncentrują się wokół problematyki antyterroryzmu, negocjacji policyjnych, prawnych oraz instytucjonalnych wymiarów bezpieczeństwa narodowego. Autor licznych monografii i artykułów naukowych z tego obszaru. Posiada aktualne wpisy na listy kwalifikowanych pracowników ochrony oraz zabezpieczenia technicznego. Ekspert zewnętrzny w grupie zadaniowej MSWiA w zakresie bezpieczeństwa AT IK w latach 2017-2018.

Spis treści:

Wprowadzenie
Jarosław Stelmach

Rozdział 1. Identyfikacja i ocena współczesnych zagrożeń dla obiektów użyteczności publicznej – panel ekspercki

Rozdział 2. Wyzwania dla bezpieczeństwa w kontekście rozwoju transportu intermodalnego i multimodalnego w Polsce
Paweł Lubiewski, Łukasz Foryś

Streszczenie
Wstęp
Kierunki rozwoju transportu intermodalnego i multimodalnego
Wyzwania w sferze bezpieczeństwa ruchu drogowego
Sieci transportowe jako element infrastruktury krytycznej
Zakończenie
Bibliografia
Challenges for safety in the context of the development of intermodal and multimodal transport in Poland
Biogram

Rozdział 3. Wyzwania w cyberprzestrzeni – dobre praktyki i rekomendacje
Maciej Marczyk

Streszczenie
Wstęp
Metody i narzędzia zwiększające bezpieczeństwo informacji w cyberprzestrzeni
Wnioski
Bibliografia
Summary
Biogram

Rozdział 4. Porównanie sprzętowych i programowych zapór sieciowych
Grzegorz Cichosz

Streszczenie
Wstęp
Zapora sieciowa
Filtry pakietów
Rodzaje filtrowania pakietów
Unified threat management (UTM)
Wirtualna sieć prywatna VPN
Firewall programowy
Wybór zapory sieciowej
Bibliografia
Comparison of hardware and software firewalls
Biogram

Rozdział 5. Zagrożenia dla infrastruktury krytycznej w zakresie cyberterroryzmu
Paulina Krawczyk

Streszczenie
Wstęp
Ochrona infrastruktury krytycznej przed zagrożeniami
Cyberterroryzm
Formy ochrony Infrastruktury krytycznej
Podsumowanie
Bibliografia
Summary
Biogram

Rozdział 6. Bezpieczeństwo fizyczne obiektów i infrastruktury rynku finansowego. Zagrożenia, rozwiązania, trendy – panel ekspercki

Rozdział 7. Cyber safe place – ochrona cyberbezpieczeństwa rynku finansowego jako zyskujące na znaczeniu zadanie Komisji Nadzoru Finansowego
Kamil Mroczka, Paweł Piekutowski

Streszczenie
Wstęp
Analiza terminów „cyberbezpieczeństwo” i „rynek finansowy”
Uwarunkowania prawne krajowego systemu cyberbezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej
Komisja Nadzoru Finansowego w systemie ochrony cyberbezpieczeństwa państwa – najważniejsze zadania i kompetencje
Działalność Zespołu CSIRT KNF w latach 2020–2021
Analiza zagrożeń i wsparcie w obsłudze incydentów bezpieczeństwa
Monitorowanie i analiza sposobów działania grup cyberprzestępczych
Monitorowanie i analiza złośliwego oprogramowania
Wymiana informacji o zagrożeniach w cyberprzestrzeni
Działania edukacyjne mające na celu poprawę świadomości użytkowników
Monitorowanie i ograniczanie kampanii phishingowych
Trusted Introducers
Podsumowanie – najważniejsze wyzwania w zakresie cyberbezpieczeństwa rynku finansowego
Bibliografia
Summary
Biogram

Rozdział 8. Wpływ wytworów kulturowych człowieka na zagrożenia terrorystyczne obiektów publicznych
Andrzej Pieczywok

Streszczenie
Wstęp
Konflikty i zagrożenia w mediach społecznościowych
Zachowania antyspołeczne
Zakończenie
Bibliografia
Summary
Biogram

Rozdział 9. Systemy antydronowe w bezpieczeństwie obiektów
Zygmunt Rafał Trzaskowski

Biogram

Rozdział 10. Entrance control jako element systemu bezpieczeństwa antyterrorystycznego obiektu
Jarosław Jaźwiński

Etapy działań
Strefy dostępu – wybór i rekomendacje
Biogram

Rozdział 11. Komunikacja, która ratuje życie! Rozwiązania interkomowe w sytuacjach kryzysowych
Leszek Schmidt

Wstęp
Dobór środków technicznych dla obiektu
Norma EN 62820 – systemy interkomowe budynku
Procedury postępowania workflow w  systemach interkomowych
Przykłady rozwiązań ASBIS
Klasy zabezpieczenie GRADE
Bezpieczeństwo i wartość dodana
Biogram

Rozdział 12. Szkolenia online jako forma permanentnej edukacji pracowników z obszaru bezpieczeństwa
Marcin Kożuszek

Streszczenie
Szkolenia online jako forma kształcenia pracowników
Możliwości wykorzystania e-learningu w obszarze bezpieczeństwa
Bibliografia
Biogram

W ciągu ostatnich 30 dni najniższa cena produktu wynosiła 50 zł brutto.

#safetyproject

Subskrybuj nasz kanał Project Safe-TY

Jeśli chcesz otrzymywać od nas bezpłatne źródła wiedzy z obszaru bezpieczeństwa - kliknij tutaj i zapisz się do naszego newslettera!

Holler Box
0
    0
    Zobacz koszyk
    Koszyk jest pustyPowrót do sklepu