Książka „Praktyczne aspekty badań bezpieczeństwa” – Bernard Wiśniewski

47,00  brutto

Praca dotyczy rozwiązywanych w nauce oraz praktyce problemów badania bezpieczeństwa z perspektywy wielu dziedzin i dyscyplin naukowych przy zachowaniu wypowiedzi w granicach zakreślonych dla nauk o bezpieczeństwie. Poruszono w niej zagadnienia bezpieczeństwa i jego determinant, organizacji badań postrzeganych przez pryzmat działań zorganizowanych oraz stadiów badawczych bezpieczeństwa. Książka ta jest inna od tych, które do tej pory pojawiały się na polskim rynku wydawniczym z kilku powodów. Po pierwsze przedstawiono w niej problemy grupowania determinant bezpieczeństwa w nowatorsko wyodrębnione grupy. Po drugie poruszono w niej pomijane w literaturze kwestie wyznacznika sygnalizującego bezpieczeństwa, a mianowicie „symptomu”. Po trzecie praca przedstawia w diametralnie inny niż dotychczas sposób pojmowania pojęcia „obronność”. Po czwarte przedstawiono w niej szeroko problemy stadiów badań bezpieczeństwa, które do tej pory były wiele lat temu jedynie wzmiankowane w literaturze naukowej. Po piąte treści pracy kierowane są zarówno do ludzi nauki jak i pracowników zajmujących się zapewnieniem bezpieczeństwa, spełniając oczekiwania jednych i drugich.

21 dni na wykonanie kursu indywidualny dostęp do platformy z możliwością wykonania kursu w dogodnym czasie wraz z zapisem zrealizowanych etapów szkolenia

Certyfikat z wyszczególnionym programem szkolenia, podpisany przez trenera oraz opiekuna merytorycznego kursu, prof. Kubę Jałoszyńskiego

Różnorodne interakcje i aktywności w kursie animacje, quizy, wypowiedzi, filmy, testy oraz ćwiczenia i komentarze prowadzącego

Baza dobrych praktyk i materiałów dydaktycznych w sieci w postaci linków do darmowych źródeł zewnętrznych z możliwością ich eksploracji poza kursem

Bezpieczne płatności automatyczne otrzymanie faktury za szkolenie wraz z realizacją zakupu poprzez formułę bezpiecznych płatności tpay.com

Spis treści:

Wstęp

ROZDZIAŁ 1. Bezpieczeństwo i jego determinanty

1.1. Bezpieczeństwo
1.2. Determinanty podstawowe
1.2.1. Czas
1.2.2. Środowisko
1.3. Determinanty sygnalizujące
1.3.1. Symptom
1.3.2. Zagrożenie
1.4. Determinanty skutkowe
1.4.1. Obronność
1.4.2. Zdarzenie nadzwyczajne
1.4.3. Sytuacja kryzysowa
1.4.4. Kryzys
1.5. Determinanty towarzyszące
1.5.1. Wyzwanie
1.5.2. Szansa
1.5.3. Niepewność
1.5.4. Ryzyko
1.6. Determinanty projektowe
1.6.1. Misja
1.6.2. Wizja
1.6.3. Strategia
1.7. Podsumowanie

ROZDZIAŁ 2. Organizacja badań bezpieczeństwa

2.1. Organizacja
2.2. Działania zorganizowane
2.3. Wykorzystanie informacji i wiedzy
2.3.1. Informacja
2.3.2. Wiedza
2.3.3. Przepływ informacji i wiedzy
2.4. Przebieg procesu badawczego
2.4.1. Proces badawczy – zakres znaczeniowy
2.4.2. Metodologia
2.4.3. Metoda
2.4.4. Metoda badawcza
2.4.5. Przedmiot badań
2.4.6. Cel badań
2.4.7. Problem badawczy
2.4.8. Teza i hipoteza badawcza
2.4.9. Projektowanie badań
2.4.10. Charakterystyka wybranych metod, technik i narzędzi badawczych
2.4.11. Metody, techniki i narzędzia badań jakościowych
2.4.12. Metody, techniki i narzędzia badań ilościowych
2.5. Błędy w badaniach
2.5.1. Pojęcie i istota błędów
2.5.2. Źródła i rodzaje błędów
2.5.3. Unikanie błędów
2.6. Podsumowanie

ROZDZIAŁ 3. Stadia badań bezpieczeństwa

3.1. Genezowanie bezpieczeństwa
3.1.1. Nieodzowność genezowania
3.1.2. Charakterystyka genezowania
3.2. Diagnozowanie bezpieczeństwa
3.2.1. Konieczność diagnozowania
3.2.2. Opis diagnozowania
3.3. Prognozowanie bezpieczeństwa
3.3.1. Potrzeba prognozowania
3.3.2. Natura prognozowania
3.4. Monitorowanie bezpieczeństwa
3.4.1. Niezbędność monitorowania
3.4.2. Postać monitorowania
3.5. Podsumowanie

Zakończenie
Bibliografia

O autorze:

Bernard Wiśniewski
profesor nauk społecznych, wykładowca Akademii Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej. Zainteresowania naukowe: teoria bezpieczeństwa, bezpieczeństwo narodowe, bezpieczeństwo wewnętrzne, zarządzanie kryzysowe oraz przygotowania obronne państwa. Autor i współautor wielu opracowań publikowanych w Polsce i kilkunastu innych krajach. Członek rad i kolegiów redakcyjnych kilku czasopism naukowych wydawanych w Polsce i na Ukrainie oraz serii wydawniczych w Polsce i Niemczech. Członek Polskiego Towarzystwa Nauk o Bezpieczeństwie.

W ciągu ostatnich 30 dni najniższa cena produktu wynosiła 47 zł brutto.

#safetyproject

Subskrybuj nasz kanał Project Safe-TY

Jeśli chcesz otrzymywać od nas bezpłatne źródła wiedzy z obszaru bezpieczeństwa - kliknij tutaj i zapisz się do naszego newslettera!

Holler Box
0
    0
    Zobacz koszyk
    Koszyk jest pustyPowrót do sklepu