Reagowanie na zamachy – kompleksowy kurs online

99,00  brutto

Zapraszamy do udziału w jedynym w Polsce interaktywnym kursie łączącym w sobie teoretyczne i praktyczne aspekty reagowania na zamachy.

Szkolenie składa się z 8 modułów tematycznych (masowy zabójca, sytuacja zakładnicza, uprowadzenia, napad-rozbój, zamach bombowy, przyjęcie informacji o zagrożeniu, podejrzana przesyłka, bezpieczeństwo za granicą), w których znajdziecie Państwo autorskie filmy, materiały tekstowe, interaktywne slajdy oraz materiały uzupełniające – do indywidualnej pracy własnej.

Czas trwania kursu to 6 godzin.

W przypadku zakupów grupowych zachęcamy do kontaktu – istnieje możliwość udzielenia rabatów i negocjacji cen!

21 dni na wykonanie kursu indywidualny dostęp do platformy z możliwością wykonania kursu w dogodnym czasie wraz z zapisem zrealizowanych etapów szkolenia

Certyfikat z wyszczególnionym programem szkolenia, podpisany przez trenera oraz opiekuna merytorycznego kursu, prof. Kubę Jałoszyńskiego

Różnorodne interakcje i aktywności w kursie animacje, quizy, wypowiedzi, filmy, testy oraz ćwiczenia i komentarze prowadzącego

Baza dobrych praktyk i materiałów dydaktycznych w sieci w postaci linków do darmowych źródeł zewnętrznych z możliwością ich eksploracji poza kursem

Bezpieczne płatności automatyczne otrzymanie faktury za szkolenie wraz z realizacją zakupu poprzez formułę bezpiecznych płatności tpay.com

Łączymy szkolenie teoretyczne z autorskimi materiałami i interakcjami, dzięki którym uczestnicy zapoznają się z rekomendowanymi algorytmami postępowania i mogą przećwiczyć zachowanie w sytuacji zagrożenia.
Szkolenie kończy się testem wiedzy. Pozytywne zaliczenie testu pozwala na uzyskanie certyfikatu.

Zagadnienia:
Na szkolenie składają się moduły tematyczne dotyczące takich obszarów jak:

1. Masowy zabójca
a) Charakterystyka i natura zagrożenia
b) Narzędzia i profile sprawców
c) Przykłady zdarzeń
d) Reagowanie na zamach masowego zabójcy

2. Sytuacja zakładnicza
a) Charakter zagrożenia
b) Przebieg i dynamika sytuacji zakładniczej
c) Syndrom sztokholmski i limski
d) Zasady zachowania się – dobre praktyki i rekomendacje

3. Uprowadzenia
a) Charakter zagrożenia
b) Przebieg i dynamika uprowadzeń
c) Zasady zachowania się – dobre praktyki i rekomendacje

4. Napad - rozbój
a) Charakter zagrożenia
b) Przebieg i dynamika rozboju
c) Zasady zachowania się – dobre praktyki i rekomendacje

5. Zamach bombowy
a) Charakterystyka i natura zagrożenia
b) Przykłady zdarzeń
c) Reagowanie na podejrzany przedmiot, podejrzane pojazdy, alarm bombowy, wybuch

6. Przyjęcie informacji o zagrożeniu
a) Natura i sposoby informowania przez sprawców o zagrożeniach
b) Zwalczanie informowania o fałszywych zagrożeniach
c) Zasady postępowania w przypadku otrzymania informacji o zagrożeniu przekazanej osobiście, telefonicznie, drogą elektroniczną, listownie

7. Podejrzana przesyłka
a) Charakter zagrożenia
b) Reagowanie na przesyłkę przed otwarciem
c) Reagowanie na przesyłkę po otwarciu

8. Bezpieczeństwo za granicą
a) Skala zagrożenia i przegląd ryzyk
b) Przygotowanie bezpiecznej podróży
c) Reagowanie na zamachy za granicą
d) Przydatne linki i aplikacje

Czas trwania: 6 godzin
Czas dostępu do kursu: 21 dni od daty zakupu

W ciągu ostatnich 30 dni najniższa cena produktu wynosiła 99 zł brutto.

Wartość kursu

Szkolenie składa się z 8 modułów tematycznych, dzięki którym uczestnicy nabędą wiedzę i kompetencje z zakresu reagowania na zamachy.

Eksperci naszej Platformy opracowali filmy szkoleniowe przedstawiające przebieg różnego rodzaju zamachów i właściwe sposoby reagowania. Bazując na dorobku naukowym i doświadczeniu trenerów przedstawiamy porady i rekomendacje dotyczące zachowań w różnego rodzaju sytuacjach kryzysowych.

Dzięki innowacyjnemu kursowi online uczestnicy nie wychodząc z domu mogą poznać i w sposób praktyczny przećwiczyć wybrane elementy reagowania na zamachy.

Nasze kompleksowe szkolenie z reagowania na zamachy jest jedynym na polskim rynku kursem e-learningowym w standardzie SCORM, dzięki czemu wiedza jest przekazywana w nowoczesnej i w pełni interaktywnej formie.

Po zakończeniu kursu online zachęcamy do kontaktu i wzięcia udziału w szkoleniu praktycznym, na którym zweryfikujecie Państwo zdobytą wiedzę oraz przekazane umiejętności. 

Czas trwania: 5 godzin
Czas dostępu do kursu: 21 dni od daty zakupu

Sylwetki trenerów

 

mjr rez. dr inż. Jarosław Stelmach

Właściciel firmy doradczo-szkoleniowej Safety Project oraz pomysłodawca i organizator międzynarodowego kongresu bezpieczeństwa antyterrorystycznego SAFE PLACE. Dziekan Dolnośląskiego Wydziału Bezpieczeństwa i Nauk Społeczno-Prawnych w WSBPiI Apeiron w Krakowie, wykładowca Uniwersytetu Wrocławskiego oraz programu ERASMUS. Absolwent Wyższej Szkoły Oficerskiej imienia generała Tadeusza Kościuszki oraz Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego. Stopień naukowy doktora nauk o bezpieczeństwie uzyskał w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie, broniąc z wyróżnieniem rozprawę doktorską na temat ograniczania skutków zamachów terrorystycznych w budynkach użyteczności publicznej. Zdobył doświadczenie zawodowe w jednostkach wojsk aeromobilnych oraz terenowych i specjalnych Żandarmerii Wojskowej. Ukończył szereg kursów i szkoleń, w tym kurs specjalistyczny dla oficerów policji sił powietrznych w USA oraz kurs dla dowódców operacji policyjnych i negocjatorów policyjnych. Wykonywał zadania negocjatora w Żandarmerii Wojskowej oraz kierował działaniami prewencyjnymi podczas zabezpieczeń uroczystości i przedsięwzięć wojskowych. Zainteresowania badawcze koncentruje wokół problematyki antyterroryzmu, negocjacji policyjnych, prawnych oraz instytucjonalnych wymiarów bezpieczeństwa narodowego. Autor szeregu monografii i artykułów naukowych z tego obszaru. Posiada aktualne wpisy na listy kwalifikowanych pracowników ochrony oraz zabezpieczenia technicznego. Ekspert zewnętrzny w grupie zadaniowej MSWiA w zakresie bezpieczeństwa AT IK w latach 2017–2018. Rzeczoznawca Polskiej Izby Ochrony. Ekspert w Radzie Interesariuszy na Wydziale Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego.

Kliknij tutaj aby zapoznać się z pełnym dorobkiem trenera


Marek Pilewski

Przez 21 lat był funkcjonariuszem Biura Ochrony Rządu. Przez 13 lat służył w oddziale rozpoznania pirotechnicznego, radiologicznego i bio-chemicznego; przez 8 lat w oddziale szkolenia w zespole szkoleń specjalnych BOR, w tym 6 lat jako ekspert ochrony placówek dyplomatycznych oraz osób ochranianych w krajach takich jak: Irak, Afganistan, Libia, Syria, Iran i Pakistan. Posiada następujące uprawnienia: Instruktor Samodzielnych Działań Pirotechnicznych; instruktor strzelania sportowego i bojowego; instruktor wspinaczki skałkowej, speleologii i ratownictwa z powietrza; instruktor survivalu; ratownik pola walki. Obecnie prowadzi aktywną działalność w sektorze ochrony osobistej TEAM LIDER. Jest współautorem programu szkolenia dla administracji publicznej z ramienia Collegium Civitas z inicjatywy Centrum Prewencji Terrorystycznej ABW. Jest organizatorem i głównym prowadzącym szkoleń z zakresu ratownictwa taktycznego, strzelania bojowego oraz taktyki ochrony VIP w różnych środowiskach (służby mundurowe, grupy proobronne, cywilne).

#safetyproject

Subskrybuj nasz kanał Project Safe-TY

Jeśli chcesz otrzymywać od nas bezpłatne źródła wiedzy z obszaru bezpieczeństwa - kliknij tutaj i zapisz się do naszego newslettera!

Holler Box
0
    0
    Zobacz koszyk
    Koszyk jest pustyPowrót do sklepu