Bezpieczeństwo placówek oświatowych – szkolenie dla nauczycieli

400,00  brutto

Jedyny w Polsce interaktywny kurs online z obszaru bezpieczeństwa placówek oświatowych opracowany w oparciu o poradnik Ministerstwa Edukacji Narodowej „Bezpieczna szkoła. Zagrożenia i zalecane działania profilaktyczne w zakresie bezpieczeństwa fizycznego i cyfrowego uczniów”.
Nasze szkolenie dla nauczycieli i dyrektorów placówek w atrakcyjnej formie prezentuje zarówno podstawy prawne, jak i praktyczne zasady organizacji systemu bezpieczeństwa szkoły, a także metody reagowania na zamachy.

W przypadku zakupów grupowych zachęcamy do kontaktu – istnieje możliwość udzielenia rabatów i negocjacji cen!
Przy zamówieniu grupowym oprócz indywidualnych zaświadczeń o ukończeniu kursu, wystawiamy również certyfikat dla Państwa placówki.
Przed zamówieniem szkolenia grupowego dla instytucji zachęcamy do sprawdzenia jakości naszych materiałów – udzielamy dostępu do modułu próbnego.
Zapraszamy do kontaktu!

21 dni na wykonanie kursu indywidualny dostęp do platformy z możliwością wykonania kursu w dogodnym czasie wraz z zapisem zrealizowanych etapów szkolenia

Certyfikat z wyszczególnionym programem szkolenia, podpisany przez trenera oraz opiekuna merytorycznego kursu, prof. Kubę Jałoszyńskiego

Różnorodne interakcje i aktywności w kursie animacje, quizy, wypowiedzi, filmy, testy oraz ćwiczenia i komentarze prowadzącego

Baza dobrych praktyk i materiałów dydaktycznych w sieci w postaci linków do darmowych źródeł zewnętrznych z możliwością ich eksploracji poza kursem

Bezpieczne płatności automatyczne otrzymanie faktury za szkolenie wraz z realizacją zakupu poprzez formułę bezpiecznych płatności tpay.com

Kurs przedstawia główne założenia poradnika Ministerstwa Edukacji Narodowej "Bezpieczna szkoła. Zagrożenia i zalecane działania profilaktyczne w zakresie bezpieczeństwa fizycznego i cyfrowego uczniów" wzbogacone o autorskie materiały filmowe dedykowane placówkom oświatowym. W oparciu o doświadczenie naszych ekspertów wskazujemy sposoby zachowania w przypadku wystąpienia zagrożeń, by wspólnie z Państwem zapewnić bezpieczeństwo uczniów i pracowników Waszej szkoły.
Prezentujemy również wiele rekomendacji pozwalających na zbudowanie adekwatnego do potencjalnych zagrożeń systemu bezpieczeństwa Państwa placówki.
W ramach kursu przekazujemy Państwu również opracowany przez naszych ekspertów arkusz oceny przygotowania placówki oświatowej do reagowania na zamachy - dokument, dzięki któremu możecie Państwo wstępnie ocenić stan przygotowania Waszej szkoły do działania w sytuacji zagrożenia.

Szkolenie składa się z pięciu modułów merytorycznych opracowanych w interaktywnym formacie SCORM. Poza wykładami teoretycznymi w szkoleniu zamieściliśmy wiele interakcji i quizów utrwalających zdobyte wiadomości. Kurs zawiera praktyczne wskazówki, przykłady zdarzeń oraz odnośniki do aktów prawnych i bezpłatnych materiałów dodatkowych.
Szkolenie kończy się testem wiedzy. Pozytywne zaliczenie testu pozwala na uzyskanie certyfikatu.

Zagadnienia:

Bezpieczeństwo placówek oświatowych:

 • Przestępczość nieletnich i analiza zagrożenia w szkołach
 • Wnioski z raportu Najwyższej Izby Kontroli
 • Obszary problemowe w zakresie bezpieczeństwa placówek oświatowych

Przygotowanie placówek do reagowania na zamachy:

 • Charakterystyka zagrożeń w szkole
 • Dobre praktyki i rekomendacje w obszarze przygotowania placówek
 • Ocena przygotowania placówki do reagowania na zamachy

Masowy zabójca:

 • Charakter i natura zagrożenia
 • Narzędzia i profile sprawców
 • Przykłady zdarzeń w placówkach oświatowych
 • Reagowanie na zamach masowego zabójcy w szkole

Sytuacja zakładnicza:

 • Charakter zagrożenia
 • Przebieg i dynamika sytuacji zakładniczej
 • Przykłady zdarzeń
 • Syndrom sztokholmski i limski
 • Zasady zachowania się w sytuacji zakładniczej

Reagowanie na zamach bombowy:

 • Charakter i natura zagrożenia
 • Przykłady zdarzeń
 • Reagowanie na podejrzany przedmiot, pojazd, alarm bombowy i wybuch w szkole
 • Przyjęcie informacji o zagrożeniu - zasady postępowania w przypadku otrzymania informacji o zagrożeniu przekazanej osobiście, telefonicznie, drogą elektroniczną, listownie

Reagowanie na uprowadzenia:

 • Charakter zagrożenia
 • Przebieg i dynamika uprowadzeń
 • Zasady zachowania się – dobre praktyki i rekomendacje

Napad - rozbój:

 • Charakter zagrożenia
 • Przebieg i dynamika rozboju
 • Zasady zachowania się – dobre praktyki i rekomendacje

Reagowanie na podejrzaną przesyłkę:

 • Charakter zagrożenia
 • Reagowanie na przesyłkę przed otwarciem
 • Reagowanie na przesyłkę po otwarciu

Czas trwania: 5 godzin
Czas dostępu do kursu: 21 dni od daty zakupu

W ciągu ostatnich 30 dni najniższa cena produktu wynosiła 400 zł brutto.

Wartość kursu

Szkolenie z zakresu bezpieczeństwa szkół jest niezbędnym elementem funkcjonowania placówek oświatowych na każdym poziomie edukacji. Znajomość obowiązujących przepisów, świadomość zagrożeń i umiejętność reagowania w przypadku ich wystąpienia pozwolą nauczycielom oraz pracownikom niepedagogicznym na podjęcie właściwych decyzji, które w konsekwencji zapewnią bezpieczeństwo zarówno kadrze nauczycielskiej, jak i wszystkim podopiecznym.

Zapewnienie bezpieczeństwa uczniów jest podstawowym obowiązkiem każdego dyrektora szkoły oraz nauczyciela –  nasze szkolenie daje Państwu narzędzie, dzięki któremu możecie uczynić środowisko Waszej placówki miejscem jeszcze bezpieczniejszym!

Autorskie szkolenia prowadzone są z wykorzystaniem interaktywnych modułów w formacie SCORM. Kursanci otrzymują potężną dawkę wiedzy teoretycznej popartej przykładami i studiami przypadków, a przygotowane filmy i aktywności pozwalają na naukę i przećwiczenie wybranych elementów szkolenia w świecie rzeczywistym.
Nasze szkolenie to jedyny na rynku tego typu kurs online dla nauczycieli.

Przed zamówieniem szkolenia grupowego dla instytucji zachęcamy do sprawdzenia jakości naszych materiałów poprzez udzielenie dostępu do modułu próbnego – zapraszamy do kontaktu!

Czas trwania: 5 godzin
Czas dostępu do kursu: 21 dni od daty zamówienia

Sylwetki trenerów

 

mjr rez. dr inż. Jarosław Stelmach

Właściciel firmy doradczo-szkoleniowej Safety Project oraz pomysłodawca i organizator międzynarodowego kongresu bezpieczeństwa antyterrorystycznego SAFE PLACE. Dziekan Dolnośląskiego Wydziału Bezpieczeństwa i Nauk Społeczno-Prawnych w WSBPiI Apeiron w Krakowie, wykładowca Uniwersytetu Wrocławskiego oraz programu ERASMUS. Absolwent Wyższej Szkoły Oficerskiej imienia generała Tadeusza Kościuszki oraz Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego. Stopień naukowy doktora nauk o bezpieczeństwie uzyskał w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie, broniąc z wyróżnieniem rozprawę doktorską na temat ograniczania skutków zamachów terrorystycznych w budynkach użyteczności publicznej. Zdobył doświadczenie zawodowe w jednostkach wojsk aeromobilnych oraz terenowych i specjalnych Żandarmerii Wojskowej. Ukończył szereg kursów i szkoleń, w tym kurs specjalistyczny dla oficerów policji sił powietrznych w USA oraz kurs dla dowódców operacji policyjnych i negocjatorów policyjnych. Wykonywał zadania negocjatora w Żandarmerii Wojskowej oraz kierował działaniami prewencyjnymi podczas zabezpieczeń uroczystości i przedsięwzięć wojskowych. Zainteresowania badawcze koncentruje wokół problematyki antyterroryzmu, negocjacji policyjnych, prawnych oraz instytucjonalnych wymiarów bezpieczeństwa narodowego. Autor szeregu monografii i artykułów naukowych z tego obszaru. Posiada aktualne wpisy na listy kwalifikowanych pracowników ochrony oraz zabezpieczenia technicznego. Ekspert zewnętrzny w grupie zadaniowej MSWiA w zakresie bezpieczeństwa AT IK w latach 2017–2018. Rzeczoznawca Polskiej Izby Ochrony. Ekspert w Radzie Interesariuszy na Wydziale Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego.

Kliknij tutaj aby zapoznać się z pełnym dorobkiem trenera


Marek Pilewski

Przez 21 lat był funkcjonariuszem Biura Ochrony Rządu. Przez 13 lat służył w oddziale rozpoznania pirotechnicznego, radiologicznego i bio-chemicznego; przez 8 lat w oddziale szkolenia w zespole szkoleń specjalnych BOR, w tym 6 lat jako ekspert ochrony placówek dyplomatycznych oraz osób ochranianych w krajach takich jak: Irak, Afganistan, Libia, Syria, Iran i Pakistan. Posiada następujące uprawnienia: Instruktor Samodzielnych Działań Pirotechnicznych; instruktor strzelania sportowego i bojowego; instruktor wspinaczki skałkowej, speleologii i ratownictwa z powietrza; instruktor survivalu; ratownik pola walki. Obecnie prowadzi aktywną działalność w sektorze ochrony osobistej TEAM LIDER. Jest współautorem programu szkolenia dla administracji publicznej z ramienia Collegium Civitas z inicjatywy Centrum Prewencji Terrorystycznej ABW. Jest organizatorem i głównym prowadzącym szkoleń z zakresu ratownictwa taktycznego, strzelania bojowego oraz taktyki ochrony VIP w różnych środowiskach (służby mundurowe, grupy proobronne, cywilne).

#safetyproject

Subskrybuj nasz kanał Project Safe-TY

Jeśli chcesz otrzymywać od nas bezpłatne źródła wiedzy z obszaru bezpieczeństwa - kliknij tutaj i zapisz się do naszego newslettera!

Holler Box
0
  0
  Zobacz koszyk
  Koszyk jest pustyPowrót do sklepu