-44%

Przyjęcie informacji o zagrożeniu

39,00  brutto

Szkolenie pozwala nabyć umiejętności z zakresu przyjmowania informacji o zagrożeniu.

Uczestnicy kursu oprócz dużej dawki wiedzy otrzymają od nas wzór autorskiego formularza, który rekomendujemy wydrukować i wykorzystywać w czasie przyjmowania informacji o zagrożeniu. Ważnym elementem szkolenia są ćwiczenia praktyczne z obszaru komunikacji ze sprawcą zdarzenia.

W przypadku zakupów grupowych zachęcamy do kontaktu – istnieje możliwość udzielenia rabatów i negocjacji cen!

21 dni na wykonanie kursu indywidualny dostęp do platformy z możliwością wykonania kursu w dogodnym czasie wraz z zapisem zrealizowanych etapów szkolenia

Certyfikat z wyszczególnionym programem szkolenia, podpisany przez trenera oraz opiekuna merytorycznego kursu, prof. Kubę Jałoszyńskiego

Różnorodne interakcje i aktywności w kursie animacje, quizy, wypowiedzi, filmy, testy oraz ćwiczenia i komentarze prowadzącego

Baza dobrych praktyk i materiałów dydaktycznych w sieci w postaci linków do darmowych źródeł zewnętrznych z możliwością ich eksploracji poza kursem

Bezpieczne płatności automatyczne otrzymanie faktury za szkolenie wraz z realizacją zakupu poprzez formułę bezpiecznych płatności tpay.com

Uczestnicy kursu zostaną zaznajomieni z naturą i sposobami informowania o zagrożeniach. Najważniejszym elementem szkolenia jest nauka zasad postępowania w przypadku przyjmowania informacji o zagrożeniu przekazanej osobiście, telefonicznie, drogą elektroniczną oraz listownie.

Oprócz części teoretycznej, szkolenie zawiera autorskie materiały filmowe oraz interaktywne ćwiczenia praktyczne, które pozwalają wcielić się w rolę osoby przyjmującej zgłoszenie o zagrożeniu, dzięki czemu uczą i utrwalają zasady pracy na formularzu przyjęcia informacji.

Szkolenie kończy się testem wiedzy. Pozytywne zaliczenie testu pozwala na uzyskanie certyfikatu.

Czas trwania: 1 godzina
Czas dostępu do kursu: 21 dni od daty zakupu

Oferowany moduł jest także częścią Kompleksowego kursu "Reagowanie na zamachy" dostępnego po kliknięciu TUTAJ.

Wartość kursu

Nasi trenerzy, bazując na dorobku naukowym i doświadczeniu w obszarze bezpieczeństwa, przygotowali autorski wzór formularza przyjęcia informacji, który jest pomocnym narzędziem dla potencjalnych odbiorców komunikatów o zagrożeniu. Ćwiczenia z pracy na tym dokumencie w połączeniu z ogromną dawką wiedzy teoretycznej pozwolą Państwu przygotować się na przyjmowanie różnego rodzaju powiadomień o zagrożeniach. Właściwie przeprowadzona rozmowa oraz uważne odnotowywanie kluczowych informacji o zagrożeniu mogą przyczynić się do podjęcia właściwych decyzji na etapie reagowania na zamachy, co zwiększa szansę na zapewnienie bezpieczeństwa wszystkich osób przebywających w obiekcie.

Szkolenie zostało wykonane w standardzie SCORM, dzięki czemu wiedza jest przekazywana w nowoczesnej i w pełni interaktywnej formie. Szczególnie wartościowe dla uczestników będą autorskie nagrania filmowe zawierające analizy przypadków, a także ćwiczenia z zakresu pracy na formularzu przyjęcia informacji o zagrożeniu.

Czas trwania: 1 godzina
Czas dostępu do kursu: 21 dni od daty zakupu

Sylwetki trenerów

 

mjr rez. dr inż. Jarosław Stelmach

Właściciel firmy doradczo-szkoleniowej Safety Project oraz pomysłodawca i organizator międzynarodowego kongresu bezpieczeństwa antyterrorystycznego SAFE PLACE. Dziekan Dolnośląskiego Wydziału Bezpieczeństwa i Nauk Społeczno-Prawnych w WSBPiI Apeiron w Krakowie, wykładowca Uniwersytetu Wrocławskiego oraz programu ERASMUS. Absolwent Wyższej Szkoły Oficerskiej imienia generała Tadeusza Kościuszki oraz Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego. Stopień naukowy doktora nauk o bezpieczeństwie uzyskał w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie, broniąc z wyróżnieniem rozprawę doktorską na temat ograniczania skutków zamachów terrorystycznych w budynkach użyteczności publicznej. Zdobył doświadczenie zawodowe w jednostkach wojsk aeromobilnych oraz terenowych i specjalnych Żandarmerii Wojskowej. Ukończył szereg kursów i szkoleń, w tym kurs specjalistyczny dla oficerów policji sił powietrznych w USA oraz kurs dla dowódców operacji policyjnych i negocjatorów policyjnych. Wykonywał zadania negocjatora w Żandarmerii Wojskowej oraz kierował działaniami prewencyjnymi podczas zabezpieczeń uroczystości i przedsięwzięć wojskowych. Zainteresowania badawcze koncentruje wokół problematyki antyterroryzmu, negocjacji policyjnych, prawnych oraz instytucjonalnych wymiarów bezpieczeństwa narodowego. Autor szeregu monografii i artykułów naukowych z tego obszaru. Posiada aktualne wpisy na listy kwalifikowanych pracowników ochrony oraz zabezpieczenia technicznego. Ekspert zewnętrzny w grupie zadaniowej MSWiA w zakresie bezpieczeństwa AT IK w latach 2017–2018. Rzeczoznawca Polskiej Izby Ochrony. Ekspert w Radzie Interesariuszy na Wydziale Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego.

Kliknij tutaj aby zapoznać się z pełnym dorobkiem trenera


Marek Pilewski

Przez 21 lat był funkcjonariuszem Biura Ochrony Rządu. Przez 13 lat służył w oddziale rozpoznania pirotechnicznego, radiologicznego i bio-chemicznego; przez 8 lat w oddziale szkolenia w zespole szkoleń specjalnych BOR, w tym 6 lat jako ekspert ochrony placówek dyplomatycznych oraz osób ochranianych w krajach takich jak: Irak, Afganistan, Libia, Syria, Iran i Pakistan. Posiada następujące uprawnienia: Instruktor Samodzielnych Działań Pirotechnicznych; instruktor strzelania sportowego i bojowego; instruktor wspinaczki skałkowej, speleologii i ratownictwa z powietrza; instruktor survivalu; ratownik pola walki. Obecnie prowadzi aktywną działalność w sektorze ochrony osobistej TEAM LIDER. Jest współautorem programu szkolenia dla administracji publicznej z ramienia Collegium Civitas z inicjatywy Centrum Prewencji Terrorystycznej ABW. Jest organizatorem i głównym prowadzącym szkoleń z zakresu ratownictwa taktycznego, strzelania bojowego oraz taktyki ochrony VIP w różnych środowiskach (służby mundurowe, grupy proobronne, cywilne).

#safetyproject

Subskrybuj nasz kanał Project Safe-TY

0
    0
    Zobacz koszyk
    Koszyk jest pustyPowrót do sklepu